POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

El respecte a la privacitat de l’usuari i protecció de les seves dades de caràcter personal són un dels objectius primordials per a CLÍNICA DENTAL ANGEL VALLÉS, S.L.P. (d’ara endavant, VALLS&VALLS CLÍNICA DENTAL).
En respecte a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de la Unió Europea, aquesta labor de recopilació de les dades es regirà a partir dels termes descrits a continuació:

Informació sobre la recopilació, finalitat, legitimació i temps de conservació de les dades de caràcter personal
VALLS&VALLS CLÍNICA DENTAL pot recopilar dades d’aquells usuaris que es posin en contacte a través de correu electrònic o telèfon, i que legitimaran el tractament de les dades segons les estipulacions recollides en el present apartat i el consentiment prestat per l’usuari.
L’usuari consent expressa i inequívocament que aquelles dades de caràcter personal que faciliti siguin incorporats als nostres fitxers, així com el seu tractament automatitzat, o no, amb la finalitat de gestionar el motiu del seu contacte, donar-li tràmit a nivell administratiu, prestar els serveis assenyalats en la nostra pàgina web; així com per a l’així com la remissió de comunicacions comercials, promocionals o publicitàries.
Aquests fitxers es troben degudament inscrits en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades conforme a la legislació vigent i normativa de desenvolupament.
Així mateix, es comunica als usuaris que les dades de caràcter personal seran conservats fins que hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la finalitat pels quals van ser recaptats o registrats en els nostres fitxers. Posteriorment, les dades de caràcter personal que compleixin aquesta condició, seran cancel·lats, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació. Destacar que les dades de caràcter personal seran cancel·lats quan l’usuari hagi exercit el dret de cancel·lació d’aquests.

Xarxes Socials
VALLS & VALLS CLÍNICA DENTAL és present en les principals xarxes socials: Facebook, Twitter, Google +, *intagram. Per aquest motiu assumeix el paper de Responsable del Tractament de les dades abocades en els seus perfils derivat d’amics, *likes, *followers o seguidors, *comments, pins, etc.
L’usuari accepta expressament estar sotmès a les condicions i termes que, en matèria de privacitat, disposen les diferents xarxes socials o plataformes on VALLS & VALLS CLÍNICA DENTAL és present, facultant a aquest a utilitzar els mitjans que les mateixes xarxes li permet per a informar els usuaris sobre les diferents activitats i serveis que realitza.

Drets dels usuaris
El consentiment atorgat pot ser revocat i per això els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal dirigint una comunicació per escrit a l’adreça: Carrer Cartagena, 321, Pis 1r, Porta 1a, de la localitat de Barcelona (C.P. 08025 – Barcelona); o bé a través d’email info@vallesvalles.com incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document identificatiu similar i assumpte “PROTECCIÓ DE DADES – VALLS&VALLS CLÍNICA DENTAL”.
L’usuari té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats en la present política de privacitat o si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de desenvolupament.

Seguretat aplicada a les dades de caràcter personal
A fi de garantir la seguretat i integritat de les dades facilitades que siguin de caràcter personal, VALLS&VALLS CLÍNICA DENTAL ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb l’objectiu d’evitar la perduda de les dades, el tractament o l’accés no autoritzat de tercers tal com estipula la legislació vigent en la matèria i tenint en compte de l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades.

Modificacions
La present Política de Privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment sobre la base de les necessitats pròpies de la website i futurs canvis legislatius en matèria de privacitat, reservant-se VALLS&VALLS CLÍNICA DENTAL aquest dret en exclusiva.

Contacte amb VALLS&VALLS CLÍNICA DENTAL
Carrer Cartagena, 321, Pis 1r, Porta 1a
Barcelona (08025)
*Tlf. 93.436.45.80
info@vallesvalles.com